زنانون آذر

۱۲:۰۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۲۰

زنانون آذر

۱۱:۵۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۵

مرکز ثبت افراد بیشتر تحت فشار

سه تماس برای یک بسته

سقف درآمد برای این بسته 499 هزار تومنه. با این حساب شما جزو قشر «بیشتر تحت فشار» نیستید. صرفا جزو قشر «فقط تحت فشار»ید. شامل شما نمیشه.

تحریم استخر

۱۱:۳۵ ق.ظ 

شعر طنز

شاعر شده تحریم

دیو است که در کوچه زند پرسه، چپ و راست
ابزار آلاگارسون دلبر، شده تحریم

ته‌دیگ طلایی ماکارانی مامان
آمد خبری دلهره‌آور: "شده تحریم!"

۴:۱۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۲

خداحافظ ماشین