۱۰:۵۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۱۳

اندر احوالات فیلترینگ

بروکراسی خانوادگی

همچنین هر گونه درخواست مبنی بر روشن کردن کولر تخلف محسوب می شود و علاوه بر در نظر گرفتن نمره ی منفی برای شخص خاطی، مطابق قوانین با وی برخورد خواهد شد.

۱۱:۱۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۰۹

راه راه ۴۰

۱۰:۵۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۱۹

راه راه ۳۷

واردات كود انساني

۱۰:۴۶ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۰۶

واردات كود انساني از تركيه توسط دولت تدبير و اميد

تولید ترکیه دوبرابر شد

واردات كود انساني

۱۰:۱۰ ق.ظ 

مي توان به وعده ها عمل كرد، شايد يك روزه!

تنها فرصت عمل به وعده ها

اصلا شاید خود رئیس جمهور بعدا تعداد توالت های عمومی و خصوصی افتتاح شده رو جز مشاغل ایجاد شده به حساب بیاره و نه تنها ۹۵۰هزار شغل در سال رو ایجاد کنه بلکه در نهایت شگفتی ۸۰ میلیون شغل رو یک جا تهیه کنه!