۱۰:۲۳ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۹

راه راه ۵۶

۳:۰۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۷-۲۵

ماجرای آشنایی من با دونالد کوچولو

لک لکی در کار هست یا نیست؟

خیلی آروم بهم لبخند زد و گفت: لطفاً برام یه فیل بکش. من که زیاد نقاشی بلد نبودم همون نقاشی بچگیمو نشونش دادم. یهو گفت: "مرتیکه ی خاورمیانه ای! این که یه بشقاب پرنده است. بهت گفتم برام یه فیل بکش"

۳:۳۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۸-۲۶

سرک کشیدن توی پیغامگیر تلفن ترامپ

ناصرالدین شاه هستم!

شب اومدی خبرم کن ببینم من بیشتر فحش بلدم یا تو؟ شاید یه چیز جدید یادگرفتم به درد نایب رییس مجلس خورد... اینا که سر جاشون نمیشینن!

۸:۴۶ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۸-۲۲

دنگ کوی میل

کرم از درخته؛ ترامپ بهانه‌ست

۹:۵۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۸-۱۸

شان دلوناس

شگفت‌انگیزها!

- مونده‌م به کدومشون رأی بدم؛ هر دوشون خیلی شگفت‌انگیزن!