۹:۰۸ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۲۹

آزادراه ۱۱

۹:۰۴ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۲۸

راه راه وطن امروز ۱۴

۱۱:۲۶ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۲۷

شعر طنز

تلگرامی شده ها

هرکه می‌چرخد در اینستاگرام و فیس بوک
شک نکن او نیز تا بهمن تلگرامی شده

حذف روحی و فیزیکی و اکانتی با هم‌اند
دیگر عزرائیل هم رسما تلگرامی شده

۹:۲۶ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۲۲

آزاد راه ۱۰

۸:۵۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۲۱

شعر طنز

عاشقانه کرفسی!

عشق باید خوردنش دشوار باشد چون کرفس
با دل و مغز و روانت یار باشد چون کرفس

در زمان شادیت باید به کامت خوش بوَد
وقت سختی همدم بیمار باشد چون کرفس