۱۰:۴۳ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۰۲

راه راه ۳۹

۱۱:۲۰ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۲۳

برنامه کاری معاون امور زنان رئیس جمهور

پخش ربنا در صدر مطالبات زنان!

یک فیلم برایم آوردند به نام ویلایی‌ها. با موضوع زنان رزمندگان. کارگردانش یک خانم بود ولی نه تهمینه میلانی بود نه پوران درخشنده، اینها دیگر از کجا می‌آیند؟