زنانون آذر

۱۲:۰۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۲۰

زنانون آذر

۳:۵۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۲

کابوس

وظایف نمایندگان مجلس

۱۱:۵۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۷

اگر میخواهید نماینده مجلس شوید، بخوانید

کف‏گرگی، زیرزانو، کَله!

در این شغل سرعت عمل جسمانی و روحانی حرف اول را می زند، شما باید هم زمان که جسمتان در مجلس است و روحتان از هیچ چیز خبر ندارد و با انگشت شصتتان دارید ضربه نهایی را براي جارو كردن سکه‏‌ها می زنید،

۹:۵۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۲

راه راه ۶۰

۱۱:۰۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۱

گاو بازی ترامپ