۱۰:۲۷ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۰۹

معرفی جاذبه های گردشگری

خونه تاریخی حسن اینا

در انتهای راهرو دست چپ اتاقی معروف به لرز نشین است به نقلی ایشان چون گرمایی بوده اند، بنابراین اتاقی تعبیه کرده اند که هروقت کسی احساس سرما کرد فقط وارد آن شود و گرمای منزل رئیس جمهور آینده را اذیت نکند.

۱۰:۵۸ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۰۸

ناگفته‌هایی از ایران باستان

منشور فریدون کبیر

فرمان دادم که همه ی زنان مردم در پرستش خدای بزرگ آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم تا قالیباف اهالی ‌شهر را از هستی ساقط نکند. خداوند از تدبیر من خشنود شد.

۵:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۰۳

دلایل تأخیر دولت در معرفی وزرای علوم و نیرو اعلام شد

وزارت مهمتر است یا عروسی؟

آمدیم و مثل تیم مذاکره کننده هسته ای دوسه تا جاسوس و مرتبط و دوست و آشنا درآمد آن وسط... این هم که کابینه است، تیم مذاکره نیست که بگوییم سرخه ای حرف می زنیم نمی فهمد!

۱۰:۲۰ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۰۲

راه راه وطن امروز ۱۵

۱۰:۰۹ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۷-۲۵

فال هفته شماره ۱۴

ای صاحب فال، خودت ناموس نداری؟

تا دیدی کارت رونق ندارد، مبحث آب و صابون را پیش کشیدی. ای صاحب فال، کاش به خودت می‌آمدی و آن روز این‌طوری حرف نمی‌زدی که حالا بر علیه خودت استفاده شود. خواجه معتقد است: «چوجور آب و صابون بیاریم روتونو بشورید؟»

Unknown link.