۱۰:۲۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۲۴

راه راه ۵۰

امضا کری تضمین بود؟!

۱۲:۵۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۲۳

تیتر روزنامه های دولتی همزمان با مشکلات

خیار دوس داری؟

پاسدارها سنکگ تازه آورده بودند که کنجد رویش از کنجد روی سنکگ‌های دیروز کمتر بود. به وزیر کشاورزی زنگ زدم و علت از بین رفتن چسبندگی کنجدها را جویا شدم. قول پیگیری داد.

۹:۵۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷

راه راه ۴۹

۱۲:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۱۰

راه راه ۴۸

۹:۲۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۰۳

راه راه ۴۷