۱۰:۵۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۵

شعر طنز

چه فرمان سلمان، چه توقیف کیهان!

یمن از روزنامه موشک ساخت

نام آن روزنامه کیهان است

پس برایش دو روز کافی نیست

مستحق سه سال زندان است

۱۱:۳۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۳

راه راه وطن امروز ۱۷

۲:۵۵ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۲

صفحه بندی راه راه ۱۷

۱۱:۰۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۱۰

گزارشی کوتاه از ۲۳اُمین نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری ها و غیره ها

سانتوس، تبدیل شوندگان و نمایشگاه مطبوعات

تنها قسمتی که می شود یک مدیریت قوی و کاربلد را با برنامه ریزی دقیق در آن دید، بخش رسانه ها مخالف دولت است که همگی را داخل یک راهرو گذاشته اند و برحسب اتفاق یک ستون به چه بزرگی جلوی این راهرو قرارگرفته و راه را بسته است.

Unknown link.