۵:۴۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۰۴

خدمات کنسولگری

فرقه شیرازی

۱۰:۲۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۲۱

شعر طنز

شیعه انگلیسی

شیعه هم گاهی شبیه داعشی ها می‌شود
در رگش وقتی که جریان داشت پول انگلیس
پرچم هم مذهب خود را به پایین می‌کشد
دست مزدوری که می‌باشد قبول انگلیس

۶:۴۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۸-۱۳

يك نامه دلسوزانه و سرگشاده به مناسبت سیزده آبان

حق آمریکا رابدهید، لطفاً!

به خدا که ظلم عاقبت ندارد. خوردن مال دیگران نه تنها شما، بلکه هیچ کس دیگری را خوشبخت و عاقبت بخیر نکرده و نمی کند. چرا فکر کردید اگر مال کسی را خوردید، سعادتمند می شوید؟! بیایید مثل انسان های متمدن و دموکرات (یا جمهوری خواه، فرقی نمی کند) حق این آمریکای بدبخت ذلیل شده را بدهید برود پی کارش! گناه دارد یتیم مانده!