آمار بیکارها در برجام

۱۲:۲۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۷

بلانسبت

مگر شرق از تو می‌گیرد روتیتر و زیر تیترش را

که اخبارش شده پر از حواشی اراذل‌‏ها؟

بگو، از حق که پنهان نیست، از ملت چرا پنهان؟

مدال و سکه‌ی برجام کو؟ کو آن تراول‌‏ها؟

وظایف نمایندگان مجلس

۱۱:۵۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۷

اگر میخواهید نماینده مجلس شوید، بخوانید

کف‏گرگی، زیرزانو، کَله!

در این شغل سرعت عمل جسمانی و روحانی حرف اول را می زند، شما باید هم زمان که جسمتان در مجلس است و روحتان از هیچ چیز خبر ندارد و با انگشت شصتتان دارید ضربه نهایی را براي جارو كردن سکه‏‌ها می زنید،

۳:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۳

سقوط دلال و دلار