۱:۴۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۷

طنز فانوس ۵

۱:۴۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۶

طنز فانوس ۴

۱:۴۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۵

طنز فانوس ۳

فیلم فجر

۱۲:۰۴ ق.ظ 

پاسخ به سوءتفاهمات موجود در نامزدگزینی جشنواره فجر

فیلم اولی از آخر

این فیلم صحنه‌های اکشن و بزن بزنش زیاد بود که حتی باعث عدم کنترل و هی بالا و پایین پریدن هیئت انتخاب شد. گروه سنی مخاطب فیلم هم که نوجوانان هستند که نه ربطی به مخاطبان جشنواره دارد، نه ما

۱:۳۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۴

طنز فانوس ۲