۱۲:۰۳ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۲۶

تحلیل یک ترانه ناظر بر ترانه سرا و مخاطب/2

چی بهتر از تو

ترانه سرا مثل کسی که پراید ترمز دیسکی دار خودش را تحویل گرفته باشد ذوق و شوق می کند

۱۲:۴۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۹

ترامپ : آفتاب لب بامپ!

توی اسلام آمریکایی هم
شد مقام تو حجت الاسلامپ

۱۱:۳۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۸

دوبیتی

بوق‌تر از بوق‌تر از هر چه که بوق است!

یکبار دگر زردک کمرنگ یهودی
با دست زده بر سر سلطان سعودی

۹:۵۷ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۰

ارتش آبودان

روذَط مبارک، محربان عاموذگارم

۹:۲۶ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۹

کنکاشی در کشف بیوت تحریف نشده سعدی

سعدیا مرد نکونام همون بهتر مرد

۱. بنی آدم تو کر وروی هم دیگه هی میلولن
(ترجمه: بنی آدم اعضای یک دیگرند.)
تو قرتراق گنده از او اولش یه تولن
(ترجمه: از زمان بیگ بنگ که نیروی طبیعت آن ها را به وجود آورد تاکنون به چشم واحد به آن‌ها نگاه شده است)