فال

۱۲:۰۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۲۶

فال چهل سالگی

ای صاحب فال! هسته‌اش را تف کن

ای منافق صاحب فال! خواجه معتقد است اگر خواهر و مادر خودت هم انقلاب میکردند اینطوری آنها را ترور میکردی؟ بی‌ناموس!

کدخدا

۸:۵۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۲

درباره «در» در شعر فارسي و الخ

تفسیرالابیات فی باب الحَمَقات

ای اروپا! تو که انقدر سرسبز و قشنگی و مردمانی موطلایی و چشم آبی داری آیا درست است که با عدم پایبندی به تعهدات خود در برجام من را مجبور کنی که از در بیرون بروم عايا؟

بدحجابی

۱۰:۲۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۲۵

اندر فواید بی‌حجابی

بی‌حجابیم به خاطرِ اینکه …

واقعا کم چیزی نیست بدست آوردن دل این‌همه آدم. عین آژیر کشیدن ماشین آتش‌نشانی می‌ماند که هر کسی ناخودآگاه برمی‌گردد و دنباله‌ی صدا را می‌گیرد.

دستاورد برجام

۳:۳۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۵

امضای کری تضمین است!

خاصیت صنعتی

دایی حسن از غصه زمین‌گیر شده

شش هفته دوای دخترش دیر شده

تحریم نرفته، پس چه تدبیر شده!؟

بیکار به فکر دخترش پروین است

گفتند که امضای کری تضمین است

شتری وارث شتر شده

۱۰:۴۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۲۴

طنزیمی ها

حیفِ موشک برای حیفا!

تازگی‌ها همین سعودی نیز
سر بریدن نکرده ارضایش
پا و انگشت و گوش‌بُر شده است
در همان کشوری که حکامش
بس که با فهم و با کمالاتند
سال‌ها هی به شکل موروثی
شتری وارث شتر شده است