دسته بندی آدم ها در فضای مجازی

۸:۵۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۲۰

آمار کارشناسانه درباره آمار

چقد خلیم!

افرادی هستند که ابزار منقل و قلیان و تنبک به اضافه یک زیرانداز همیشه دردسترس می گذارند. فشارهای روانی، این دسته را مجبور میکند به هر گونه گیاهی، که شباهتی به چمن داشته باشد حمله کرده و به حرکات موزون بپردازند.

شباهت

۸:۵۴ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۲۷

فهرست مشاغل ایجادشده توسط همين دولت!

برای تابستان بچه اسکوتر بخرید

از بس ستاد انتخاباتی دولت مستقر در فرمانداری‌های سراسر کشور «هیچی نداشت که بدهد» ۴۴۱۹۹۷نفر از هم‌وطنان رفتند در ستاد رقیب مشغول به‌کار شدند و الان دیگر وضع‌شان توپ شده.