۸:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۶

زلزله تهران

آخوندی و شهرداری

۱۱:۵۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۵

چشم انداز شهرداری لیبرال تهران

غرب اهلی

بعد از چندین استیضاح نافرجام عباس آخوندی که به گفته خودشان از شیفتگان حکومت لیبرال تشریف دارند و نامزدی بدون درنگ ایشان برای کسوت شهرداری، یقین حاصل نمودیم که این عذاب الهی‌است که بناست بر سر امت طهران فرود آید.

۱۱:۰۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۱

سومین شهردار در یکسال

۹:۱۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۰

راه راه ۵۳