۹:۱۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۰

راه راه ۵۳

۷:۴۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۲۷

شهری بدون شهردار

شهردار پایتخت

یک پیرِ فرتوت: دوشواری؟ خیلیم جای خوبیه. یکی، دوشواری نداره اینجا! خیلی ام عالی. یک بشر از آن روز که من آمدم اینجا نشستم تا حالا یه دانه چوب منو برداشت نبُرد! کاری هم کسی با من نداره. منم هیچ بشر کار ندارم.

۱۰:۰۴ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۱۵

شعر طنز

نجفی! آی نجفی!

تو کجایی نمیدونم نمیخوامم بدونم
هرکجا هستی فقط نیا به تهرون نجفی!
نمیخواد حرف بزنی یا کار شاقی بکنی
فقط از خونه درآ، چشمی بگردون نجفی

۱۱:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۰۳

زندگينامه محمدعلی نجفی

از نوشابه سیاه بدم میاد

جفی رییس سازمان برنامه و بودجه شد تا ریاضی خواندن‏ اش به یک دردی بخورد و لااقل پول بورسیه‌اش به جیب دولت برگردد. او مدتی نیز در شورای شهر تهران سرگرم بود تا اینکه، به یاد دوران اوج ‏اش، برای وزارت آموزش و پرورشِ حسن روحانی پیشنهاد شد. اما با اختلاف یک رای، ناکام ماند.

۱۲:۴۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۱۷

شعر طنز

بلاهایی که قالیباف سر تهران آورد

چه ترافیک مهلکی شده است
از پل صدر تا خود چمران

شده پردیس ملت انگاری
سینما رکس شهر آبادان