کوبیدن بر طبل جنگ

۱۱:۰۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۸

بحرطویل سلبریتی 6K فالووردار و بووووق

مموش موش!

اگر کرده در افشانی و تهدید؛ بر طبل نکوبید! اگر گاو نرت شش قلو زایید؛ بر طبل نکوبید! اگر کودک برجام شده پاره و پوره؛ بر طبل نکوبید! اگر از ترکیه وارد شده کود خفن از معده و روده؛ بر طبل نکوبید، چو موشک زده و خورده به ایرباس؛ بر طبل نکوبید!

دوان دوان می رویم

۱۰:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۸

غول طلا

۳:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۳

سقوط دلال و دلار

بازدید رییس دولت از توچال

۱۰:۴۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۴-۰۴

رفتن رییس دولت به تله کابین توچال وسط افسارپاره کردن دلار و خوابیدن ریال

من که چیزی نمیبینم!

ببين چه خوشگل شد

۱۱:۱۹ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۰۲

بزك كردن برجام بي فايده با هرچي

ببین چه خوشگل شد؟