دوان دوان می رویم

۱۰:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۸

غول طلا

۳:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۳

سقوط دلال و دلار

بازدید رییس دولت از توچال

۱۰:۴۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۴-۰۴

رفتن رییس دولت به تله کابین توچال وسط افسارپاره کردن دلار و خوابیدن ریال

من که چیزی نمیبینم!

ببين چه خوشگل شد

۱۱:۱۹ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۰۲

بزك كردن برجام بي فايده با هرچي

ببین چه خوشگل شد؟