۱۱:۰۹ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۷

اجاره خونه

پهلوی زباله تاریخ

۱۰:۰۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۲۴

شناخت درست از خواص شیمیایی تفاله و نحوه دفع یا بازیافت

تحلیل بیولوژیکی عمر تفاله ها

آمریکا و عربستان سعودی جدیدا پایگاه هایی برای غنی سازی این فاز از تفاله ها را راه اندازی کرده اند که این اقدام کاملا نافی سیاست های زیست‌محیطی است و در مجامع بین الملل قابل پیگیری است. به تازگی حجم بالایی از این تفاله ها در لهستان تجمیع شده که کارشناسان به دنبال راهی برای مقابله با آن ها هستند.

۱۰:۲۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

رقص شمشیر

حوالی پاییز

۶:۳۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۶

همزیستی هولناک در سریال حوالی پاییز

واکنش های کالباسی

برخورد شیوا با این پسر در کوچه و در نهایت آرامش صورت میگیرد و جالب اینجاست که پشت درخت کوچه با هم دیدار میکنند و همان درخت برای پنهان کردن این دو نفر کافی است

۵:۴۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۰۴

خدمات کنسولگری