حوالی پاییز

۶:۳۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۶

همزیستی هولناک در سریال حوالی پاییز

واکنش های کالباسی

برخورد شیوا با این پسر در کوچه و در نهایت آرامش صورت میگیرد و جالب اینجاست که پشت درخت کوچه با هم دیدار میکنند و همان درخت برای پنهان کردن این دو نفر کافی است

۵:۴۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۰۴

خدمات کنسولگری

۱:۰۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۳۰

سقف؟بام؟شیب؟خاشقچی؟

آی ام یور گاو

اگر امکان داره به قتل روزنامه نگار معروف بپردازید:
- بله عرض میکردم. ما به این ضعیفه ها حق رانندگی دادیم، حق حضور در کنسرت و خوانندگی دادیم.

۱۲:۵۶ ب.ظ 

اظهارات قاچاقچی ها در مورد قتل خاشاقچی

پاش لیزخورد، چهارتیکه شد!

سرکنسولگری عربستان سعودی در ترکیه گفت: ایشان پای میز صبحانه در هنگام جویدن لقمه مرد. به این شکل که لقمه در گلویش پرید و هر چه کوفتیمش افاقه نکرد و جان تسلیم کرد