رنگ فتنه

۷:۱۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۲۷

استقبال از شعر مهدی جهاندار درباره فتنه

حدپایان

«فتنه لازم نیست حتما در خیابان بوده باشد»
ممکن است او عاشق یوز بیابان بوده باشد
فتنه، ترک و کرد و لر، یزدی و کرمانی ندارد
فتنه شاید اهل آرادان و سمنان بوده باشد

جنبش

۱۰:۱۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۳

نظریه… فِرت!

ما جلبک‌ها که غالبا قشر تحصیل‌کرده گیاهان دریایی را تشکیل میدهیم از منسوب شدن به مشتی بی‌سواد لمپن که معلوم است ریاضی اول دبستانشان را با وضعیت نیاز به تلاش بیشتر گذرانده‌اند، برائت می‌جوییم.

۱۰:۱۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۱

راه راه ۷۳

۱۱:۲۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۲۹

همه حواسشان را جمع کنند

۱۰:۴۵ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۱۳

استودیوی ملکه: عطا از کرج

مجموعه طنز استودیوی ملکه با بازی علی زکریایی- این قسمت: عطا از کرج