اولین استثنا

۲:۱۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۹

حکم ابقاء

اولین استثنا

۳:۴۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۴

قصه‌ی بازنشسته نشوندگان تاج‌دار

ما که پول هدر میدیم برات بذاریم بریم؟

رییس فدراسیون دوباره به بازی برگشت و گفت: من که جام جهانی میرم برات، پرسپولیس رو نایب قهرمان میکنم برات، نصف پول مملکت رو میدم کیروش بخوره به جات، اگه منو برداری فوتبال رو تعلیق میکنم برات، جرات داری بذاری برم؟

تاج بازنشستگی

۱۱:۵۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۸

روزنوشت رئيس فدراسيون فوتبال بعد از تصويب قانون خاتمه خدمت بازنشستگان

با اینفانتینو وسط دو نیمه

این همه آدم آمدند ورزشگاه برای خودشان با خیال راحت داد می‌زنند و فحش می‌دهند آنگاه من باید اینجا با کت و شلوار بنشینم و یک بوق خشک و خالی هم نمی‌توانم بزنم. اَه... این چه شغل مزخرفی است!

رئیس فدراسیون

۱۱:۴۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۲۳

تذکره شیخنا احمد ناطق نوری!‏

آن زاده شده از مادر در شهر نور، آن برادرش کاندیدای ریاستِ جمهور،شیخنا و ول  نکنُنا احمد ناطق نوری! تمت دوره ی مدیریاته!‏

۱۱:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۲۱

آن زخم بستر گرفته بر صندلی ریاست!‏

ذکر «احمد ناطق نوری» – حفظه الله – !‏

مولانا مایلی کهن را گفتند: چه گویی در باب او؟ گفت: طول سلطنتش بر بوکس از سلطنت محمدرضا ‏شاه پیشی بگرفت!