۸:۴۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۰۶

من خودم سلطان نقدم، نقدِ من سرداده‌ای؟!

شکایت می کنم

من خودم سلطان نقدم، نقدِ من سرداده‌ای؟!
جمع کن، تشویش اذهان‌گر!... شکایت میکنم

بوسه دادن بر لبان منتقدها خز شده
گفته باشم بعد از این دیگر شکایت میکنم

وعده گویی

۱۰:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۰۳

مصاحبه تلویزیونی حسن روحانی رییس دولت

وعده گویی و پرسش چالشی

دسته کلید فریدونی

۹:۵۹ ب.ظ 

کلیدهایی که شش سال است قرار است...

دسته کلید فریدونی

۱۰:۲۷ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۰۹

معرفی جاذبه های گردشگری

خونه تاریخی حسن اینا

در انتهای راهرو دست چپ اتاقی معروف به لرز نشین است به نقلی ایشان چون گرمایی بوده اند، بنابراین اتاقی تعبیه کرده اند که هروقت کسی احساس سرما کرد فقط وارد آن شود و گرمای منزل رئیس جمهور آینده را اذیت نکند.

۱۰:۵۸ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۰۸

ناگفته‌هایی از ایران باستان

منشور فریدون کبیر

فرمان دادم که همه ی زنان مردم در پرستش خدای بزرگ آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم تا قالیباف اهالی ‌شهر را از هستی ساقط نکند. خداوند از تدبیر من خشنود شد.