۷:۳۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۵

رای در تاریکی

۱:۰۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۴

راه راه ۵۷

۱۰:۰۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۸

از آب گذشته!

آغوش مادرانه رییس جمهور کرواسی

۱۰:۳۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۱۹

تقدیم به بانو کولیندا گرابار کیتاروویچ! رییس جمهور محترم کرواسی

بغل نامه

آقای روحانی که اصلا فکر ما نیست
جانا به جای او بیا ما را بغل کن!

امضای وام ازدواج بنده مانده
یک سر بیا مسئول امضا را بغل کن!