۱۱:۵۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۳

زنگ تاریخ

کی موز منو برداشت؟

قرار بود آمریکایی‌ها محمدرضا را به جای پدرش به عنوان شاه بر تخت سلطنت بنشانند، همان‌طور که ایرانی جماعت نشستن روی صندلی توالت فرنگی را بلد‌ نبود، او هم نشستن روی صندلی شاهی را بلد‌ نبود

۱۱:۰۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۹

توصیه‌نامه آمریکا به رئیس جمهور فراری

۳۸۴چمدان

آمریکا کاری ندارد شما 384چمدان جواهر دزدیده اید یا نه! فرار کرده اید یا نه! اگر قول میدهید بچه ی حرف گوش کنی باشید حاضر است مثل منصور هادی برایتان از گاو شیرده خودش مایه بگذارد و مردمتان را بکشد و دوباره شما را حاکم کند!

۱۰:۱۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۰۵

راهنمای شناخت چیزهای مختلف زمانه‌ای

کوروش زمانه‌ات را بشناس

در بین حکومت‌های بعد از کوروش، محمدرضا دومین شاه پهلوی با واگذاری جزایر جنوبی ایران، نقشی انکار ناشدنی در توسعه‌ی مرزهای کشور داشته است. وی به خاطر ریش بلند و صورت پرابهت و کشیده و بینی عقابی شکل خود، انصافا شباهت زیادی با تمثال‌های کوروش داشته است.

۹:۳۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۰۴

شبی با محمدرضاشاه درباب آن قرارداد برد- برد

مغزهای کوچک گندزده!

دعوتمان کرده بودند برنامه ی صندلی شاه. با خود گفتیم ما آن زمان که باید جواب میدادیم، ندادیم! اما برای اینکه به عمال حکومت نشان دهیم ما چقدر خوب بودیم، رفتیم.

۸:۵۶ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۱۷

برگی از خاطرات علم

دختر، بمب، بحرین مسئله این است

اسدوالله خودت که از همه چیز با خبری، می دونی بخشیدن بحرین برا من خود خودکشیه، اما چه کنم که شاید با این کار بتونم همچنان ژست بین المللی عینک آفتابی‌ که از آبادان برام آوردی و صورتم رو به صورت سه رخ جلوی دوربین میگرفتم رو حفظ کنم و روابطمون رو با اعراب بهبود بدم...