۱۰:۱۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۰۵

راهنمای شناخت چیزهای مختلف زمانه‌ای

کوروش زمانه‌ات را بشناس

در بین حکومت‌های بعد از کوروش، محمدرضا دومین شاه پهلوی با واگذاری جزایر جنوبی ایران، نقشی انکار ناشدنی در توسعه‌ی مرزهای کشور داشته است. وی به خاطر ریش بلند و صورت پرابهت و کشیده و بینی عقابی شکل خود، انصافا شباهت زیادی با تمثال‌های کوروش داشته است.

۹:۳۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۰۴

شبی با محمدرضاشاه درباب آن قرارداد برد- برد

مغزهای کوچک گندزده!

دعوتمان کرده بودند برنامه ی صندلی شاه. با خود گفتیم ما آن زمان که باید جواب میدادیم، ندادیم! اما برای اینکه به عمال حکومت نشان دهیم ما چقدر خوب بودیم، رفتیم.

۸:۵۶ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۱۷

برگی از خاطرات علم

دختر، بمب، بحرین مسئله این است

اسدوالله خودت که از همه چیز با خبری، می دونی بخشیدن بحرین برا من خود خودکشیه، اما چه کنم که شاید با این کار بتونم همچنان ژست بین المللی عینک آفتابی‌ که از آبادان برام آوردی و صورتم رو به صورت سه رخ جلوی دوربین میگرفتم رو حفظ کنم و روابطمون رو با اعراب بهبود بدم...

۳:۲۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۲۶

مکالمات تلفنی اعلی‌حضرت با هِنری کیسینجر دم رفتن!!

سالروز نیاز به استراحت!

کیسی‌جان درود! دست‌مان به كرواتت! از مصر و مراکش ما رِ انداختند بیرون! هر چه به این در و آن در می زنیم هيچكس به ما جا نمی دهد! چشم‌سفید‌ها! یعنی جواب آن همه خوش خدمتی ما در ایران یک پنت هاوس نقلی در لندن یا پاریس نبود؟!

۱۱:۴۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۱۸

دانستنی ها - قسمت اول

رضا شاه کبیر!

هنگام ورود هیئت خارجی به ایران، شاهنشاه دستور داد تمام دیوارهای مسیر بندر تا تهران سفید شود و چون رنگ کم آمد، دستور دادند تا ملت، ماست، خامه و پنیر را به دیوارهای مسیر بکشند