۳:۴۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۱۴

اراجیف ربع پهلوی

۲:۰۵ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۳۰

تحریریه بی‏ وطن امروز/1

منافع ملی را می‏دهیم، زمان می‏خریم

می‏خواستم بگم تو چای نباتتو بزن که آقای فیلبادی در حالی که سرش را به شدت تکان می‏داد از ابوبکرالبغدادی به دلیل رساندن صدای اعتراض عربستان به گوش نمایندگان مجلس ایران تشکر کرد و بلافاصله با صدای بلند روی هوا عطسه کرد.

۵:۴۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۰۹

حسن بلیبل

روزکاتور/ ماه و ماهواره!

اثر کارتونیست لبنانی
در جریان اقدام شبکه‌های ماهواره‌ای ضدارزشی به پخش محتواهای ظاهراً اسلامی در ماه رمضان