۱۱:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۴-۲۰

حواشی سقوط موشک ژاپنی مومو2

کار رژیم ژاپن تمام است!

همچنین «مو عراق چی کو» معاون وزیر امور خارجه ژاپن نیز با اشاره به اینکه این سقوط، سقوط فاحشی نبوده ابراز امیدواری کرد به زودی گپ موشکی به مذاکرات موشکی تبدیل شود تا کلا از هرگونه صعود موشکْ پیشگیری و قال قضیه از بیخ کنده شود.

تحریم استخر

۱۰:۵۴ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۲۵

نگاهی به نسل جدید تحریم های امریکا

ساختمان هست ولی کم است…..

امریکا هم لابد خواسته نسل جدیدی از تحریم ها را به دنیا معرفی کند که اینگونه رفتار کرده و گرنه مغز خر نخورده است که بیاید دوتا پاره آجر را بگذارد در آن لیست بلند بالا که!

۱۱:۰۴ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۱

روشنفکران در مصاحبه ای عنوان کردند

خیلی نپّره!

- هدف آمریکا از تحریم کردن کشور ایران چیه؟
+ اونا از پیشرفت ما میترسن.
_ آفرین... یعنی شما فکر میکنید از اینکه ایران روز به روز در حال پیشرفته، نگران هستن؟
+ بله... صد در صد
_ به نظرتون باید دربرابرشون چیکار کنیم؟
+ پیشرفت نکنیم

۱۰:۲۳ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۱۰

شعر طنز

من، او، موشک!

گفته بودم که شاد خواهم کرد
موشکی را گشاد خواهم کرد
قول دادم که در پسا برجام
با سپاه اتحاد خواهم کرد

۸:۵۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۲۵

در ذکر خلیفه ی خلیفه ی داعش

سرایت فساد

چون ساخته ی دست حسن که توسط مزدوران خط خطی شده بر پیکر کثیف ابوبکر برخورد کرد، چنان رعب و وحشتی در دل لشکر او خواهد افتاد که هیچکس را یارای به زبان آوردن آن چه از مرگ او دیده است نباشد