پیشبینی نوستراداموس در مورد انتخابات ایران

۶:۲۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۱۴

اگر تقلب کردند بریزید توی جوبها...

پیش بینی های لوسترآدام اووس

در مجموع لوستر به این موضوع اشاره می کند که اگر شمارش آراء به نفع وی نباشد، حتما تقلب شده وگرنه او که جشن پیروزی گرفته بود،عمه اش را دعوت کرده بود، دندونی هم پخته بود...

۱۰:۵۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۳۱

فال هفته

در میان صالحان یک اصلحیست!

ای صاحب فال! خواجه معتقد است باید با تحقیق، اصلح را پیدا کنی و نهایتا بعد از دعا به او رای بدهی. ان شا الله موفق می‌شوی!