وزیر جاسوس اسرائیل

۵:۳۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۴-۱۳

دستگیری وزیر سابق انرژی اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران

جلسه محرمانه

نتانیاهو: اگه ما خودمون جاسوس ایران باشیم چی؟
ترامپ: راس می‌گه! من به همین بنیامین مشکوکم! همیشه خودشو به اسکل بودن میزنه! با کارای بچه‌گونه خودشو خنگ جلوه می‌ده و آبروی اسرائیل رو هم می‌بره!

۸:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۴-۱۰

نامه بزرگ خاندان نتانیاهو به!

گوساله چه شد؟

فقط مانده بود آرژانتین برای ما ادا بیاید. تو که هیچ کاری نکردی منم هرچقدر مسی پدر سوخته را گرفتم رد تماس داد. توپ طلای سال پیش را یادش رفته که این طور جفتک پرانی می‏کند.

۶:۱۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۰۶

جزییات حمله آمریکا به سوریه منتشر شد

حمله ی پلاستیکی

بن سلمان با حالتی حق به جانب و خشمگین، درحال دندان قروچه شماره کاخ سفید را گرفته و آرام می پرسد: دونالد هست؟
ترامپ گوشی را برمی دارد و درحالی که دهانش را کج کرده می گوید: «فکر کردی با چندر غازی که به حسابمون ریختی برات جنگ جهانی راه می ندازم؟»

تازه پول انگلیس و فرانسه رو هم از جیب دادم، شیرده...شیرده...شی... و گوشی را قطع می کند.

نتانیاهو کودک کش

۹:۵۵ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۰۳

هند و کشمیر ، رژیم صهیونیستی و فلسطین

بازدید نتانیاهو ی کودک کش از هند

۱۱:۳۴ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۱۰

کارلوس لتوف

روزکاتور/ جنایات متحده‌ی آمریکا!