۹:۲۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۲۵

ادامه خرید لوازم برقی از کره، علیرغم لغو خرید نفت ایران

دسر نفت

تحریم ایران

۷:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۳

یک پس گردنی و یک ضربه دولیوچاگی

حالا چی بپوشم؟!

ترامپ بلند بلند خنده شیطنت‌آمیزی کرد. طوری که شیطان درونش ترسید و گفت خیر نبینی چه طرز خندیدن است زهره ترک شدم . من باید پیش تو لنگ بندازم خیر ندیده.

۱۰:۲۶ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۰۸

“الف” از “ب” گاز گرفت!

با توجه به حجم بالای تقاضا از سوی مجامع  دانشگاهي و بنگاه­های اقتصادی، جهت آشنایی با این نوع قراردادها، تصمیم به انتشار متن آن گرفتیم! باشد که ماهم سهم کوچکی در کمکهای بشر دوستانه وزارت نفت به دولتهای رنج دیده غربی داشته باشیم!

۱۱:۳۸ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۰۴

شعر طنز

مشتی و کدخدا

جیب ما برای پولا کوچیکه
ده پایین ده بالا کوچیکه
خبرا زود می پیچه جا کوچیکه
آره مشتی آره دنیا کوچیکه
نکنه با کدخدا هم بپری؟!
نکنه خطا کنی و در بری؟!