۱۱:۱۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۶

شرح و بررسی حادثه پیش آمده برای نماینده سراوان در گمرک زاهدان

پرسپکتیویته مجلسی

همانطور که از این زاویه دیده می شود با تقطیع، فتوشاپ، میکس، مونتاژ، پریمایر، مووی میکر، تلگرام و همین جور چیزها فردی را شبیه نماینده سراوان مشاهده می کنیم

نماینده سراوان و لکسوس

۱۲:۵۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۴

روزهای غم‌انگیز پس از توبیخ کتبی

جنگ با لکسوس آبی

او درازهی نماینده نجیب سروان بود. سریع سرش را روی زانو گذاشتم و خون‌های پخش شده روی صورتش را پاک کردم. با دست پاچگی گفتم: آقای درازهی! چرا چیزی نگفتین؟ چرا از خودتون دفاع نکردین؟

۱۱:۴۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۱

سکانس های حذف شده از فیلم نماینده ی سراوان.

بووووق!

نماینده میگوید مردم شریفِ... کارمند اجازه نمیدهد حرفش را تمام کند میگوید برو فردا بیا. کارمند برای صرف میان وعده میرود. نماینده میگوید من خاک پای شما ملت فهیم و شریفِ... کارمند باز هم حرف نماینده را قطع میکند.

۷:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۰

ماجراهای آقای نماینده

فرزندان مسئولین

۱۲:۰۸ ق.ظ 

در شرایط عدم امکان استخدام خانواده چه کار کنیم؟

نه به ممنوعیت فامیل‌بازی

روز قبل از تصویب طرح، نصف بعلاوه یکِ مجلسی‌های همكار و هم‌حزب را به باغ لواسان دعوت كرده و کباب بخورید.