۱۰:۵۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۱۵

نمايندگان چگونه با ماهی هشت میلیون تومان زندگی مي‏كنند؟

هشت میلیونت را قورت بده

چگونه برخی از مردم راه گذران زندگیشان تنها با یارانه است؟
الف) نمیدونم اگه فهميدید به ما هم بگید.
ب) اینا دروغه از وقتی روحانی اومده مردم به یارانه نیاز ندارن.

۸:۵۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۰۶

نفس مردم

۱۰:۳۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۶

راه راه ۷۲

همایش دانشجویان

۱۲:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۷

۱۶ آذر چه بر سر کوروش کبیر آمد؟

غارت پروپوزال کوروش

منظور من از تاریخ، سرگذشت پادشاهان به خصوص کوروش کبیر که اولین پروپوزال ایران رو روی استوانه‌اش نوشت اما با دزدیدن استوانه در ۱۶ آذر اجازه‌ی تحقیقات و دفاع به این شاه بزرگ ندادند.
+ ممنون... روزتون مبارک!!!

۱:۵۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۱۲

نماینده تکالیف