۵:۱۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۱۶

انشای یک نوجوان ایرانی درباره کنترل خشم

نهنگِ آبی ات را قورت بده!

همین چند روز پیش که رفته بودیم دربی، کمی هیجان روی ما هم خالی شد و به همراه 183 نفر دیگر به مرحله بعد رفتیم. من خودم به عمویم گفتم که مصدوم فایده ای ندارد و باید مثل مورتال کامبت 6، بزنیم چشم و چال طرف را کف خیابان بریزیم.

۹:۴۹ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۱۰

راه راه وطن امروز ۱۶

۱۱:۴۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۲۱

راه راه وطن امروز ۱۳