۴:۰۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۱۲

توئیزر 59

نوشابه برای قصاب عزیز

وي بااشاره به حمايت اروپا از داعش، طالبان، پ. ك. ك. و ساير گروههاي اين شكلي، از دعوت سران اين گروهها به فرانسه يادكرده، افزود: ما نبايد گروههايي را كه درخواستهايشان را به شكلي ديگر مطرح مي‏كنند، تروريست بدانيم.

۱۱:۲۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۰۴

توئیزر

نوشابه برای قصاب عزیز

خبرگزاري دولتي، پس از آنكه از رفتن وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبرداد، در تيتر اول خود نوشت: وزير كار رفت! همچنين خبرگزاري دولتي ايران با انتشار خبري رفتن وزير اقتصاد و امور دارايي را علني كرده و نوشت: وزير امور اقتصاد و دارايي رفت!