۶:۰۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۲۳

پیش شماره نیمکت

۵:۳۱ ب.ظ ۱۳۹۵-۱۱-۰۴

شماره چهارم نیمکت راه راه

۸:۴۰ ب.ظ ۱۳۹۵-۱۰-۱۳

شماره سوم نیمکت راه راه

۲:۵۶ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۰۴

ضمیمه‌های نوجوان و مسجد مجله طنز راه راه منتشر شدند

راه راه، «نیمکت» دار و «شبستان» دار شد

شبستان راه راه، عنوان هفته‌نامه‌ای الکترونیکی است که در دو صفحه و در قطع A3 روزهای سه شنبه منتشر میشود. این هفته نامه طنز حاوی مطابی با موضوعات دینی، سبک زندگی، بصیرت افزایی، ناهنجاری های اجتماعی، روابط خانوادگی و... است. همچنین شماره صفر یا همان پیش شماره هفته‌نامه نیمکت راه راه، با جامعه هدف نوجوان نیز منتشر شد. این هفته نامه قرار است روزهای دوشنبه در فضای مجازی منتشر شود.