ورود شاه با کفش

۱۱:۰۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۲۷

نیمه پر پهلوی

از ویژگی‌های بارز آن یکی شاه ارادتش به مقدسات بود، شاهد روشنش هم اینکه وقتی رفته بودند مسجد گوهرشاد را به توپ ببندند و ملت را نفله کنند، کفشش را دراورد و با کفش نرفت تو. لامصب خیلی مذهبی بود.

۱۱:۳۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۰۷

حكايت رئيسعلي دلواري و هشتك وي براي هر جانداري

دیونامه یلخی

گفت زنان را گویید لچک بر سر چوب کنند و بر پست برق ایستند هشتگ چهارشنبه های بی رنگ. گفتند برق را تازه ادیسون نامی کشف نموده و دیر باشد تا پست کند بیاید.

رییس علی دلواری

۶:۴۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۱۳

درباره رییسعلی دلواری و آسفالت شدن انگلیس

دیونامه یلخی

گفتند پس خروج این متجاوزین از خاک را چه چاره کنیم؟ گفت: کمپین راه می اندازیم. کمپین هشتگ نه به جنگ. هشتگ نه به گوشت خواری. هشتنگ نه به پلاستیک