۱۰:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۰۳

مالیدن N4 بر راه آهنین و آنچه شد

درگیر مریدان توام…

مرید زانوان را از حلق خویش خارج نمود و آب دهانش با آستین پیراهنش پاک کرد و گفت: یا شیخ! ای به فدای اکسیدانت گردم، چندیست که احساس می کنم دیگر تاب و توان ندارم و در کارهای خویش کاهلی نموده ام!

۱۱:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۲۹

به مناسبت مدیرکل شدن خواهرزاده وزیر راه در شرکت هما

معرفی تیپهای شخصیتی آشنا جو و آشنا طلب

به جای عبارت «وقت اداری تمام شده» میگویند «آشنا داری!؟» اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد خود به خود تمام قوانین و موانع موجود حذف خواهد شد.

۱۱:۳۹ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۳۰

شعر طنز

وزیر تاپ و برند

مسکن اجتماعی‌اش حتی، یک نفر کشته هم نداد احسنت!
چقدر خوب مثل دوره‌ی قبل، توی تَکرار مانده آخوندی

۱۱:۱۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۰۳

افشای چند پیامک سرّی

وَزیر ذره‌بین

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: دوتاش رو بذار، دوتاش رو نذار، دوتاشم برو، همینجوری ادامه بده تا سرگرم کنسرت بشن.

۱۲:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۲۳

فرماندار، خبرنگار و عموم مردم از بیشعوری می‌گویند

اتحادیه بی‌شعوران!

من اولش فکر می‌کردم حداقل اندازه یه ارزن عقل داشته باشم، تا اینکه وقتی از جناب وزیر درباره ایرباس‌های مرجوعی پرسیدم بهم یادآور شدن که «یه جو عقل» هم ندارم