هاشمی رفسنجانی

۹:۵۴ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۱۹

بدون عفت هرگز

خاطره از دیار باقی

ایکاش در سد لتیان بیشتر تمرین می‌کردم، به هر حال میسر نشد.
بعد از مردن ما این بچه ها برای ما آبرو نگذاشتند. مهدی با آن عکس گرفتنش بالای جنازه روان مارا بهم ریخت.

۱۱:۳۰ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۰۷

روزنامه شرقی چِچن منتشر کرد...

وصیت نامه ابوبکر بغدادی!

وی دلیل دیر رساندن این وصیت نامه به روزنامه ها ی عمومی را نیز اختفای خود و زیرشلواری مذکور، در سوراخ فاضلاب استخر به مدت سه ماه و بیست و سه روز عنوان کرده و گفت: "به روح خودش راست میگم! اینو خودش نوشته."