تاریخ تولد رند

۱۰:۵۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۱

مکالمات بخش زایمان در یک روز بخصوص

دیگه وقتشه!

خب اگه این امروز به دنیا بیاد و بعدی رو بخوام 9/9/99 به دنیا بیارم، میشه دوسال و دوماه و دو روز. یعنی اگه سر دوسال از شیر و پوشک بگیرمش اونوقت جنین دوماه و دو روزه رو میشه به دنیا آورد؟

۹:۵۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷

راه راه ۴۹

۱۲:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۱۰

راه راه ۴۸