جواب کنکور

۱۰:۴۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۱۲

طنز دانشجویی: قسمت اول

کلیک کن پسر!

فریاد زدم: سرعت اینترنت کمه! سرعت کمه! همه خانواده، مثل افرادی بودیم که پشت در اتاق عمل منتظر نشسته اند تا دکتر بیاید و خبر سلامتی یا مرگ بیمارشان را بدهد. البته در این مورد خواهرم به مرگ بیمار راضی تر بود!

۶:۱۷ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۸-۱۵

روشهای راحت الحلقوم کارشناسی

کارشناسی زود پز

از نمونه های دیگر که میتوان نام برد؛ با رفتن به دانشگاه و سر کلاس درس ، مشق و طی نمودن فراز و نشیب های پاس کردن واحد دنبال جزوه خوش خط گشتن و استاد دست و دل باز پیدا کردن بدست می آید. البته کارشناسی این دسته ارزش چندانی ندارد و مشاغل به این افراد تعلق نمی‌گیرد.
نکته؛ نمونه هایی مشاهده شده، افرادی بدون گذرندان این دوره ها و فقط با پرداخت حق الزحمه به برخی دانشگاه ها به این مدارک دست یافتند.