۶:۰۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۲۳

پیش شماره نیمکت

۱۰:۵۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۵

شعر طنز

چه فرمان سلمان، چه توقیف کیهان!

یمن از روزنامه موشک ساخت

نام آن روزنامه کیهان است

پس برایش دو روز کافی نیست

مستحق سه سال زندان است

۱۱:۳۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۳

راه راه وطن امروز ۱۷

۱۰:۵۷ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۱

مصالح برجامی

۹:۲۴ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۲۲

شعر طنز

“از ما بهتران”

من شنیدم در خبرها: "زیر قرض،
یک پدر زاییده و مامان شده"

درد ما را نیست درمان الغیاث
درد از ما بهتران درمان شده!