دوان دوان می رویم

۱۰:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۸

غول طلا

۳:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۳

سقوط دلال و دلار

۳:۵۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۱

آرایش جنگی دولت!

۹:۵۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷

فشاار اقتصادی

آر را کم کن !

یا طرف را خودت ببر به بهشت
از سر ما هوار را کم کن،

یا که ما را بُکُش، ولی قبلش
خرج دفن و مزار را کم کن