۹:۵۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۸

سهم ما از درختکاری

۳:۵۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۲۹

توئیزر (37)

زیر آفتاب برجام در سه اپیزود

من عاشق وزیرها و مدیرهای این دولت هستم. یک چیزی می‏ گویم یک چیزی می‏ شنوید! یعنی اینقدر اینها گوگوری مگوری و بانمک و لُپ‏کِشانی هستند که آدم حیفش می‏ آید دست به آنها بزند،

گلابی برجام

۸:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۲۳

روح گلابی شکل تابان

غول تحریم بی ادب را من
می کُشم بی گمان،به جان کری
او که امضاش اِندِ تضمین است
گود باشد نه یک کمی که وری

صفر - هیچ به نفع مقابل

۹:۴۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۰۳

در سیر من الرآکتور هسته ای الی الگلابی کرمو

منطق الطیر الی الگلابی

وادی اول ز خود وا می‌رهی
وعده‌های رنگ رنگی می‌دهی
وادی دوم رَوی توی ژنو
قافیه تنگ آیدت گردی کنف!

۹:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۰۷

فی الاهمیت تدبیرالاهیه در انتخاب حاکمان

مناجات المدبرین

شیخ به واسطتت این معونت بالاخره به باغ قدرت همی در آمد. پس از دراز مدتی چون شیخ به یاران همی در رسید پاره ای نان سنگک و لخمه ای سوسیس و کالباس به آنها در افکند که این هم سهم شما عزیزان!