۳:۵۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۱۴

پاسخ کوبنده

۶:۴۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۸-۱۳

يك نامه دلسوزانه و سرگشاده به مناسبت سیزده آبان

حق آمریکا رابدهید، لطفاً!

به خدا که ظلم عاقبت ندارد. خوردن مال دیگران نه تنها شما، بلکه هیچ کس دیگری را خوشبخت و عاقبت بخیر نکرده و نمی کند. چرا فکر کردید اگر مال کسی را خوردید، سعادتمند می شوید؟! بیایید مثل انسان های متمدن و دموکرات (یا جمهوری خواه، فرقی نمی کند) حق این آمریکای بدبخت ذلیل شده را بدهید برود پی کارش! گناه دارد یتیم مانده!