منتقدین دولت

۸:۱۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۹

دست و روشویی با صابون

طفلتان را ترامپ لمبانده؟
تازه برجام دو و سه مانده
نقشه‌ی تازه چیست اف اف تف
دستتان رو شده پدرخوانده

معوقات فرهنگیان

۷:۵۸ ب.ظ 

یک جلسه نمادین غیرواقعی غیرعلنی

فحش گذاشتم

آقا اجازه؟ داره خودش و مجلس رو همین الان یهویی استوری می‌کنه، اینجا نتش ضعیفه رفته جلوی در.
+خب صبر می‌کردFATF رو تصویب می‌کردیم با اون یهویی می‌ انداخت.

آمریکا دوست یا دشمن

۱۱:۱۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۱

حالا تحریم دست ماست

وی با طرح اين پرسش که اگر تحریم فایده نداشت آیا آمریکایی ها اقدام به این کار می کردند؟ افزود پس چه بهتر که خودمان پیش دستی کنیم و فواید حاصل از این تحریم را هم خودمان ببریم.

پولشویی

۱۲:۱۸ ق.ظ 

گزارش کوتاهی از دستاوردهای دولت طی 5 سال گذشته

پولشویی با نرخ مصوب

همین الان 20 – 30 تا از آن خدمات دولت در ذهنمان هست ولی چون خانواده نشسته نمی توانیم بگوییم. هرکس خواست بعداً بیاید تلگرام قهوه ای تا بگوییم(توضیح: فیلترشکن نمی خواهد تازه سرعتش هم بالاتر است).

پولشویی

۱۲:۰۱ ق.ظ 

قدم خیرها

اکنون ما بدعهدی ای از جانب ایشان ندیدیم. امضای آنها حکم سبیل پدر بزرگ ابوی بنده را داشت، شک در قطعیت عمل به وعده هایشان راه نمیابد