به مناسبت روز کوروش
آپدیت ۲۰۲۰ جملات کوروش

راه راه:
۱- بهترین‌های خود را به دنیا ببخش حتی اگر مهراد جم باشد.

۲- بر روی زانوهایتان مذاکره کنید بهتر است تا ایستاده زندگی کنید.

۳- دست‌هایی که تحریم می‌کنند مقدس‌تر از دست‌هایی هستند که تولید می‌کنند.

۴- اگر می‌خواهید دوستان خود را تنبیه کنید با دشمنان خود توافق کنید.

۵- هفت راز خوشبختی از کوروش بزرگ: متنفر نباش، عصبانی نشو، ساده زندگی کن، کم‌توقع باش، همیشه لبخند بزن، زیاد ببخش، برجام۹۹

۶- امپراتور یونان به کوروش بزرگ گفت: ما برای گرفتن حق‌ ملسم‌تان مذاکره می‌کنیم و شما برای دادن آن؛ کورش بزرگ جواب داد: در عوض ما نیز دروغ بودن اینکه می‌گفتند ایران اهل منطق و مذاکره نیست و به دنبال ساخت بمب اتم است را ثابت کردیم!

۷- در زمانی که لبخند آدم‌ها از زمین‌خوردن توست، زمین‌های بهتری را بخور.

۸- من یاور یقین و عدالتم؛ من زندگی‌ها خواهم ساخت؛

من خوشی‌های بسیار خواهم آورد؛من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد؛ اون‌چنان رونق اقتصادی ایجاد بکنم که…

۹- همواره به یاد داشته باشید آخرین کلید باقی‌مانده، شاید برجام۹۹ باشد.

۱۰- تنها راهی که به شکست می‌انجامد، مذاکره‌نکردن در شرایط‌ کنونی‌ست.

ثبت ديدگاه