پیشخند
از کی؟

جمهوری اسلامی:
در لبه پرتگاه هستیم، جهان بیدار شود.
+ من بیفتم، همه‌تون رو با خودم میکشم پایین!

دنیای اقتصاد:
نسخه چینی بحران ۲۰۰۸
+ جنس چینی هم درجه‌بندی داره، اینا درجه یکه…

شهروند:
سفر عمره و سوریه از چه زمانی؟
+ بعد از برگشتن از کنسرت ترکیه برای طبیعی کردن آمار کرونا !

صبح امروز:
آیا واکسیناسیون نوجوانان عوارضی به همراه دارد؟
+ بستگی داره سرشون تو گوشی باشه یا نه!

آسیا:
سند خودرو کجا باید تنظیم شود؟
+ در سینماهای سراسر کشور

ایران:
دوران جدیدی آغاز شده است.
+ از کِی؟

ثبت ديدگاه