صورتجلسه شورای شهر
اسم آبکی

راه راه: صورتجلسه شماره هزار و دویست و خرده‌ای مورخ روزهای یکی مانده به پایانی دوره چندین و چندم شورای شهر و روستای یکی از شهرهای گنده کشور که خواست نامش فاش نشود بدین شرح است:

حاضران جلسه:

همه کسانی که حاضر بودند؛ حتی آقای هـ که وسط جلسه بر اثر چلق چلق کردن پلاستیک صندلی‌اش ناراحت شد و جلسه را قهر کرد و خانم فـ که بلند شدند تا بروند و دل آقای هـ را به دست بیاورند ولی آقا کـ مجبور شدند برای برگرداندن ایشان بروند و کذا یتسلسل تا اینکه دبیر جلسه ماند و خودکارش.

غایبان جلسه:

دبیر و خودکارش که در وقت انعقاد تصمیم‌های مهم نبودند و به محض رسیدن به جلسه با فاصله هفتاد ثانیه از زمان آغاز، شروع به نوشتن کردند.

شرح جلسه:

مقرر شد خیابان آب هرچه سریع‌تر و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خیابان مهندس بازرگان تغییر نام پیدا کند و مناسبت این تغییر نیز، مهندس بودن جناب بازرگان و نیاز آب و لوله‌کشی به مهندس خبره عنوان شد.

مصوب گردید کارگروه تحقیق و توسعه هرچه سریع‌تر فهرستی از مشاهیر و خیابان‌های اسم آبکی تهیه کنند تا در جلسات آتی نسبت به تغییر نام آن‌ها اقدام گردد.
ختم جلسه با فوت کردن دبیر به امضای اعضا بود چراکه با خودنویس انجام شده و نیاز به خشک شدن داشت.

ثبت ديدگاه