عواقب بی اعتنایی به کدخدا
تفنگ بادی

راه راه: در قضیه لغو «مکانیزم ماشه» از سوی شورای امنیت، پمپئو اعلام کرد «اگر سازمان ملل تحریم ها علیه ایران را بازنگرداند واشنگتن عواقبی را برای آن در نظر می گیرد». پمپئو از جمله سیاست مداران برجسته دنیاست که به این راحتی نمی شود حرفش را نادیده گرفت. مثلا در قضیه آزمایش موشکی او سعی کرد ایران را ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ معرفی کند و اروپایی ها هم نامردی نکردند و امضا نکردند. به هر حال ممکن است یک جایی حرف آدم زمین بیفتد (۸ بار بنویسید من خندیدم سرم آمد و به ۸ نفر ارسال کنید تا سرتان نیامده)

 با توجه به این لحن تهدیدآمیز، عواقب احتمالی و واکنشهای احتمالی مردم ایران را در این رابطه بررسی می کنیم:

تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع می شود

واکنش احتمالی مردم ایران: یک سفر به جزایر بغلی آمریکا برای ارسال بنزین افتادیم

«مکانیزم تفنگ بادی» اعمال می شود

واکنش احتمالی مردم ایران: انگشت خود را از لوله‌ی ماشه‌ی فعال درآورده و داخل لوله‌ی تفنگ بادی می‌کند تا بازی خراب نشود.

سپاه پاسدارن تحریم می شود

واکنش احتمالی مردم ایران: اااه بازی خراب شد. تکراریه

 

ثبت ديدگاه