رمزگشایی اقدام ملکه انگلیس در تعلیق مجلس
دمو کرا تیک

راه راه: نخست وزیر انگلستان بخاطر مخالفت مجلس با ‎برگزیت، از ملکه انگلستان خواست مجلس را سه چهارماه تعلیق کند تا دولت راحت و بدون نظر مجلس تصمیم بگیرد.
در همین راستا عده ای از کارشناسان رسانه ای از کارکنان رسانه های مختلف انگلیسی از جمله بی بی سی، من و تو و بقیه فعالان رسانه ای نان خور ملکه و مالیات دهندگان انگلیسی، درخواست کردند به این اتفاق غیر دموکراتیک واکنش بدهند. این عده از کارشناسان معتقدند در هر صورت ادعای شما یک چیز است و عمل شما یک چیز دیگر، و این برای خودتان خوب نیست. از طرفی خوب نیست آدم همه دموکراسی کیسه خود را بدهد به بقیه برود و از خانه غافل باشد به خصوص که یک ضرب المثل انگلیسی داریم که می گوید چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است پس الان که خانه شما این همه به دموکراسی نیاز دارد حیف نیست به جای نگرانی برای کشورهای دیگر (خصوصا غرب آسیا،) برای انگلیس کاری نمی کنید؟!

عده ای دیگر از کارشناسان معتقدند اصلا هم این طور نیست و در این کار رازی نهفته است. به هر حال اگر ملکه فقط بخواهد بخورد و بخوابد و میلیارد میلیارد پول بی زبان از جیب مردم انگلیس خرج ریخت و پاش های نوه و نبیره و ندیده سلطنتی خود بکند که نمی شود که! پس باید در کنار این ها که گفته شد ملکه، متناسب با جایگاه خود هرچند وقت یکبار رفتاری به ظاهر دیکتاتوری از خود صادر می کند که این جایگاه تبدیل به جایگاه نمادین و بی فایده نگردد.

عده ای دیگر از کارشناسان رسانه ای با انتقاد از تمامی کارشناسان قبلی معتقدند این حرف ها از طرف یک عده تغذیه شونده از جای خاص می باشد
و این اتفاق نه تنها خلاف دموکراسی و خواست مردم نیست، که خیلی هم دموکراتیک است. به هر حال وقتی نمایندگان مردم یک چیز را می خواهند و ملکه دلش یک چیز دیگر را می خواهد، بالاخره باید یک طرف کوتاه بیایند وگرنه در صورت ادامه این وضع، کشور دچار اختلاف شده و همه جا را هرج و مرج فرا می گیرد. برای همین ملکه با استفاده از ابزار دموکراتیکِ حق وتو بزرگواری نموده و با حذف نمایندگان مجلس از وقوع این همه پیشامد خطرناک جلوگیری کردند.

ثبت ديدگاه