ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۴۶

راه راه:

صد و چهل و ششمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز- پنجشنبه ۱۱ دی- منتشر شد.

 

در این شماره از طنز راه راه، به موشکافی صحبت های رئیس جمهور پرداخته شد. روحانی گفته بود: بودجه ۱۴۰۰ منسجم، هدفمند، واقع بینانه و دقیق است.

آنچه در باب این موشکافی خواهیم خواند:

✅ تیتر #روحانی | کف/ تذکره المقامات

✅ تیتر #بودجه | لغتنامه / اسلاف و اخلاف

✅ تیتر #۱۴۰۰ | دیگی که برای ما نجوشد…

✅ تیتر #منسجم | بی ادبان

✅ تیتر #هدفمند | مانور اخلاق

✅ تیتر #واقع_بینانه | غیردکوری

✅ تیتر #دقیق | مرداب/ چه کسی دقیق مرا جا به جا کرد؟

و کلی طنز و دوبیتی و کارتون خوندنی و دیدنی

 

ثبت ديدگاه