نامه ی جودی در جون 2020 به بابا لنگ دراز
زیرِ زانوی بابا لنگ دراز!

راه راه: بابا لنگ دراز عزیز سلام
دیروز من تو تختخوابم نشسته بودم و بیرون رو نگاه می کردم، تو این حال بودم که یه سیاه پوست خودش رو زیر زانو های پلیس وظیفه شناس هل داد.
قلبم درد گرفت.به زانو های اون پلیس خیلی فشار اومد. با خودم فکر کردم کاش تو یک پلیس بودی. یک پلیس واقعی و جنتلمن. فکر کنم تا سه سیاهپوست هم زیر زانو های لنگِ درازت جا می­شدن. حتی به این هم فکر کردم که لنگ های درازت کار رو زودتر تموم می­کرد و اون سیاه­پوست هم اینقدر سروصدا راه نمی­نداخت.
اگه می­خوای بدونی که چقدر بچه ام باید بدونی که دراز کشیدم و گریه کردم، آخه خیلی خوشحال شدم. مخصوصا وقتی دیدم که هنوز هم جنتلمن های زیادی مثل تو وجود دارنداونها چه می­دونند یک جنتلمن آمریکایی یعنی چه؟
مثلا همون پلیس وظیفه شناس، بین خطوط رانندگی می­کرد،سر پیچ ها چرا غ راهنما می­زد و برای رد شدن ماشین­های اورژانس کنار می­کشید و حتی شنیدم توی فروشگاه منتظر موند یک پیرزن تنها دستمال توالت توی قفسه رو برداره. به نظر من هر کسی در این دنیا می­مره و نباید مرگ اون سیاهپوست باعث بشه ویژگی های خوب اون پلیس رو نبینیم. اون سیاهپوست اگه الان زیر زانوی یک پلیس وظیفه شناس نمی­مرد حتما چند ماه دیگه زیر دست و پای یکی دیگه تو بلک فرایدی می­مرد.

بابا لنگ دراز خوبم
من تو رو به عنوان یک جنتلمن آمریکایی واقعی به همه ی دنیا معرفی کردم. همه دوست دارن یک بابا لنگ دراز مثل تو داشته باشند. می دونم که پدر تو و جنتلمن های دیگه چقدر برای این سیاه پوست ها زحمت کشیدند و اونها رو از سرزمین های عقب مونده­ی دور تا اینجا به زور آوردند. اما هنوز قدر نشناس هستند. حتی وقتی به جایی مثل زیر زانوی یک پلیس آمریکایی می­رسند اعتراض میکنند. فکرکنم باید پدر شما همه شون رو مثل اون چند هزار تای دیگه برای آبتنی توی اقیانوس می­ریخت. اما حتی لیاقت خواص اون آب­های معدنی رو هم نداشتند.

داشتم به این فکر می­کردم که اگر پدر جنتلمن ساز شما نبود تا این شغل سخت و پردردسر رو داشته باشه دیگه اینقدر پولدار نبودید تا بتونید ما یتیم ها رو به سرپرستی قبول کنید و مدرسه و خیریه بسازید.
بابا لنگ درازعزیز

 ایندفعه در جواب نامه­م برام یه عکس واقعی از خودت بفرست. آخه من فقط سایه­ی تو رو دیدم و فکر می­کنم واقعا خیلی بزرگ و درازی. امیدوارم عکس واقعیت یه بابا لنگ کوتاه نباشه.

قربانت برای همیشه: جودیییییی ابوت

ثبت ديدگاه