کاندیداشو 11/ کارگاه خیلی علمی و خیلی تخصصی H2Oشناسی
نخبه‌های آبکی

راه راه:

اولین کارگاه علمی تخصصیِ«H2Oشناسیِ» گروه شیمی دانشگاه، در محل پارک آب و آتش و با حضور صاحبان اندیشه وتیم دانشگاهی متشکل از جوانان نخبه برگزار گردید.
جناب آقای مهری که بعنوان استاد دکترای مهندسی اقتصاد و صاحب مقاله بین المللیِ «آب بندی در مناسبات» بانی برگزاری این کارگاه بود، درین خصوص اینگونه بیان داشت:
در این کارگروه که با حضور تاپ ترین محققان رشته شیمی، گرایش تجزیه برگزار گردید، با انجام آزمایشات علمی با تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی شامل تفنگ H2Oپاش، بادکنک، کیسه نایلون، بطری و… تحقیقات، روند مثبتی داشت
البته در پارک ما با محدودیتهایی هم مواجه بودیم که طبق مکاتباتی که با مسئولان امر داشتیم و مطابق بررسیهای تیم تحقیقاتی ما، در جنوب کشور،«سواحل نیلگون خلیج فارس» یا «لب کارون» و در شمال سواحل «دریا کنار»، قاعدتا مکان مناسبتری برای تکمیل این تحقیقات خواهد بود که امیدواریم بزودی شاهد درخشش این نخبگان در این فضاها هم باشیم.
در بخش هنر و اندیشه نیز چندمین کارگروه فعال، در بخش طراحی و گرافیک با حضور نوابغ این رشته، در عرصه‌ی پاساژ، پارک، خیابان، سینما، ماشین و هرجاییکه فکرش را بکنید، همه روزه ودر هر ساعتی از شبانه روز، در حال برگزاری است و متخصصین کارازموده این شاخه، در حال به اشتراک گزاری همه تجربیات و دانسته‌های خود در این بخش از علوم هستند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد، همه تلاش ما در جهت بسط وانتقال تحقیقات دانشمندانمان از فضای آزمایشگاهی به فضای اجتماعی است، چرا که معتقدیم با ادامه این روند از مهاجرت و خروج این ذخیره‌های علمی در شاخه‌های مختلف جلوگیری خواهد شد و شاهد رشد و شکوفایی جوانانمان در این عرصه‌های علمی خواهیم بود

ثبت ديدگاه