مصاحبه صمیمی با یک معتاد
نوبرانه گرانی به تریاک رسید

خبرنگار: ظاهرا شمارو برای بار دهم به جرم کیف قاپی گرفتن. معتاد انقد دزد؟

معتاد: ببین داداش، قبلا به ما می‌گفتن مریژ، ما هم برنمی‌گشتیم بگیم خودت مریژی اما واسه کیف قاپی جواب داریم.        – خب جوابت؟

+ به خاطر حفظ سلامتیم مژبور بودم کیف بقاپم

-کدوم سلامتی عشقم؟

+ همین که کارمون به جایی نرسه که صنعتی بکشیم، ینی سلامتی

– قبلا سلامتی براتون مهم نبود؟

+  قبلا دستمون به جیبمون می‌رسید داداش. یعنی هر کیلو تریاک دو هزار و ۶۲۹ دلار نشده بود.

– مردم چه گناهی کردن که تریاک گرون شده؟

+متاسفانه بلای خانمان‌شوژ اعتیاد خرژ داره، یا از کیف پول مردم باید…. یا اینکه تورم….

– چی شد آقا؟ داشتید از تورم می‌گفتید

+ عوارض شیشه ست دیگه گُلم! خماریش دووم نداره، وسط مشاحبه، روم به دیوار می‌بردت تو هپروت. حالا فهمیدی سلامتی یعنی چی؟

– نمی‌شد شغل دیگه‌ای انتخاب می‌کردید؟

+ ظرفیت شغل ضایعاتی توسط همکارا تکمیل شده بود، جا برای من نبود عشقم!

-به نظر شما مقصر گرونی تریاک کیه؟

+ همش تقصیر طالبانه که خشخاشای بی‌ژبونو با دین و شیاشت قاطی کرد.

– بازم که خوابیدید… (خبرنگار یک چک توی صورت معتاد می‌خواباند). حرف دیگه‌ای ندارین؟

+ مثل اینکه خودتم یه چی می‌زنیااا داداش. شنیدم می‌خوان جایگزین مواد پیدا کنن که ما نریم سراغ دژدی و این حرفا. فک کنم اونام صنعتی می‌ژنن. به جای این کارا جلوی اعتیادو بگیرن به صرفه تره. از ما گفتن.

ثبت ديدگاه