درخواست های احتمالی دولت از ق.ق
کات‌نامه

راه راه:

پس از برنامه‌ی تخریب‌های جدید دولت علیه قوه قضائیه، که جا داشت ریاست آن به ریاست سابق بگوید: حاجی چطو به تو گیر ندادن، دولت طی نامه‌ای خواستار انجام وظایف قوه قضائیه و احقاق حقوق برخی از مظلومین شد. مفاد این نامه به شرح زیر میباشد.
۱. شخص قوه قضائیه موظف است در اسرع وقت و بدون ضیق وقت اصغرکله‌گنده، که با سوء استفاده از وِجاهتِ ظاهرِ رانندگان محترم تاکسی و با بهانه ی واهیِ نداشتن پول خرد، اخلال در نظام بانکی و فساد در ارض(ببخشید فی الارض) می‌نموده را دستگیر و به صورت شفاف محاکمه کند! 
۲. قوه قضائیه باید عوض پرداختن به دله‌دزدانی همچون ب.ز و ا.ب پ.ت .ث.ج چ.ح .خ.د ذ.ر … و.ن ه.ی و انسان های مظلومی همچون وحید مظلومین و دختران شریف و چادری مثل دختر وزیر، و دیگر عزیزانی که در بین ما بودند و از ایشان نام برده‌ نشد، به کله گنده ها بپردازد.
۳. اول از همه قوه قضائیه اگر راست میگوید، برود شیطان بزرگ و ترامپ را که کله گنده ی لات ها و اِند خلاف های عالم است را بگیرد. و بایستی او را به جرم خروج از برجام و در راستای منویات ما ملزم به بازگشت به برجام‌ نماید. تا پس از آن رئیس جمهور با خیال راحت به گام‌های جدید هسته‌ای و تضمین امضای کری بازگردد.
۴. قوه قضائیه باید بدون‌ اتلاف وقت ملکه ی انگلستان را ملزم به ماندن در برجام و ایضا اتحادیه اروپا کرده‌ و در اسرع وقت با فرستادن شخص روح اله زم از اتحادیه اروپا درخواست یک عدد نسخه‌ی اورجینال و بدون سانسور سند ۲۰۳۰ کند . همچنین دولت به عنوان شاکی مدعی العموم خواستار احقاق حق ضایع شده ملکه انگلستان در جریان توهین یک عده ای از جوان های نادان در پشت مانتو های «کیپ کالم آیم کوئین» میباشد.
۵. سخنگوی قوه قضائیه حق ندارد با سوء استفاده از رسانه ی ملی علیه افراد پاک دامن، پاک‌دست، مؤمن، وظیفه‌شناس، وطن‌پرست، آن ذخائر نظام، آن مجللین عظام، آن دلاوران هُمام، نظیر حسین فریدون، آن هم به اتهامات واهی، هجمه وارد کند. ما مردم شهید پرور ایران هم در همین‌جا برائت و انزجار خود را از این ناتوی فرهنگی علیه ریاست محترم جمهور اعلام مینماییم. 
۶. قوه قضائیه باید جهت محکم‌کاری بیشتر، تمام افراد با شماره کفش ۴۳ بزرگ‌پا به بالا را نیز به اتهام کله گنده بودن دستگیر کند. تمام

ثبت ديدگاه