واکسن آلوده

گزارش

یک تنه مقابل اسرائیل

کارلوس لاتوف در طی حملات اخیر صهیونیست ها و غزه همزمان با موشک باران حماس باران کارتون‌های ضدصهیونیستی اش را بر سر آنها فروریخت. به همین بهانه در ادامه به بازنشر چند اثر وی با این موضوع می پردازیم: